2.2.2 เปิดดำเนินการคลีนิคสัตว์เล็ก

คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดให้บริการรักษาสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 31  มีนาคม 2565 เปิดทำการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.