7.4 สร้างกาดต้นไม้

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุงลาน ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ โครงการกาดแม่โจ้ 2477 ได้ดำเนินการสร้างกาดต้นไม้ตามแผนงานที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว

แบบปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอ.pdf
S__18350121.jpg
S__6398024.jpg