16.3 ทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ที่ทันสมัยและเว็บภาษาต่างประเทศที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

1.    ทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่ที่ทันสมัยและเว็บภาษาต่างประเทศที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

 

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th เวอร์ชั่นใหม่ในรูปแบบของ Responsive Web Design ทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถใช้งานแสดงผลได้จากทุกอุปกรณ์ ด้วยการออกแบบเพียงครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้จากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ Teblet แต่ละอุปกรณ์จะมีความกว้างของหน้าจอที่ต่างกัน ดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะต้องทำให้หน้าเว็บไซต์แสดงได้ในหลายอุปกรณ์ Responsive Web Design เป็นการตอบสนองความกว้างของหน้าจอ ซึ่งในอดีตอดีตการออกแบบจะทำหลาย ๆ เวอร์ชั่น เพื่อที่จะรองรับการทำงานที่แตกต่างกันไป เช่น เวอร์ชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือ เวอร์ชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป

 

หลักการทำงานของ Responsive Web Design

1.    การออกแบบ Grid แบบ Relative  คือการที่ไม่ได้กำหนดขนาดของ Grid แบบตายตัว แต่จะกำหนดให้สัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ เช่น กำหนดความกว้างแบบเป็น % หรือการใช้ font-size หน่วยเป็น em เป็นต้น

2.    การทำ Flexible Images หรือการกำหนดขนาดรูปภาพ ให้มีความสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอแสดงผล

3.    การใช้ CSS3 Media Queries ช่วยให้เราสามารถกำหนด style sheets เริ่มจากเขียน style sheets สำหรับ Devices ที่มีขนาดหน้าจอที่เล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และเป็นการง่ายเมื่อมีการแก้ไขโค้ดในภายหลัง


การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ Responsive Web Design ยังจะช่วยให้ในเรื่องลำดับ SEO ที่ดีใน Google นั่นหมายความว่า มีผลดีต่อการที่ผู้ใช้ที่จะกดค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และเจอเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในลำดับต้น ๆ เพราะGoogle นั้นรู้ว่า ผู้ใช้นั้นจะเข้าเว็บไซต์จากอุปกร์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ Teblet เข้ามาค้นหาข้อมูลและดูเว็บไซต์มากขึ้น Google จึงให้คะแนนส่วนนี้มากขึ้น และจัดอันดับให้เว็บไซต์ที่มีการรองรับทุกอุปกรณ์ ได้ดีกว่า เว็บไซต์ที่ไม่มีรองรับ Responsive

ในส่วนของเว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่มีความสำคัญและเน้นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้เว็บไซต์มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา