1.6.4 เพิ่มช่องทางสื่อสารกลางที่หลากหลายเข้าถึงบุคลากรทุกคน และคนภายนอก

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้จัดทำสื่อผ่านช่องการสื่อสารเชิงการตลาดในแพลตฟอร์ตใหม่ ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดรับกับการปรับตัวขององค์กรในยุคปัจจุบัน ได้แก่ Tiktok Blockdit Twiter

จัดกิจกรรม  Meet and Greet พบปะนักศึกษาใหม่ประจำปี 2565  เพื่อแนะนำให้ติดตามสื่อโซเชียลมหาวิทยาลัยพบปะนักศึกษาใหม่

จัดรายการไลฟ์สด MJU Talk  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ผลิตรายการสั้น Maejo Showcase เผยแพร่ผลงานวิจัยทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน เพื่อเข้าถึงกลุ่มสื่อใหม่ ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน


3feaa85d7d2d43e6b97ae9173dd5b9f5s.jpg
5b4abb402b81475b8cf5e2b38dd4b24es.jpg
202e8c1a5cc94f0e87868b2ffecfee75s.jpg