1.6.7 กิจกรรมเฝ้าระวังสื่อออนไลน์และให้ความรู้เรื่อง (PDPA / พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์)
มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. ผ่านระบบประชุม ออนไลน์ MS Teams
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา.pdf
แบบประเมินสัมมนา-โครงการเตรียมความพร้อม...pdf
PDPA รูปกิจกรรม.png