2.1.1 ได้รับใบอนุญาต(ใบรับแจ้ง) ให้เปิดคลินิกรักษาสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้รับใบอนุญาต (รับแจ้ง) ให้คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถานพยาบาลรักษาสัตว์

แจ้งอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์.pdf