2.2.5 บันทึกความร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มีกิจกรรมตามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร

ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2564  โดยลงนามและจัดเก็บบันทึกไว้คนละฉบับ  ผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

MOU ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์.pdf