5.6 สร้างรายได้จากกัญชง 1 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU และบันทึกความเข้าใจ MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ชาญอิสระ จำกัด และสร้างรายได้จากกัญชง 1 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยศูนย์วิจัย และพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนากัญชงซีบีดีเพื่ออุตสาหกรรม  งบประมาณ  3,952,080  บาท

งบประมาณวิจัยกัญชง(ผศ.ดร.ตะวัน).pdf