5.9 รายวิชาหรือหลักสูตรระยะสั้นด้านกัญชาและกัญชงอย่างน้อย 2 รายวิชา/หลักสูตร

1. หลักสูตรการผลิตกัญชงอุตสาหกรรมแบบอัจฉริยะ(Smart  Hemp  Farming)

2. หลักสูตรประกาศณียบัตรระยะสั้นกัญชาศาสตร์

3. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกัญชงอุตสาหกรรม

หลักสูตร NonDegree 65_Smart Hemp Farming.pdf
หลักสูตรกัญชา(คณะวิทยาศาสตร์).jpg
เอกสารประกอบการอบรมกัญชงศูนย์-ปี65 Revised 20 02 2565.pdf