6.3 พัฒนาต่อยอดเชิงการใช้ประโยชน์ตามประเภทของ Maejo product Champion 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อวางจำหน่ายในตลาดคุณภาพ

1.      พืชผักอินทรีย์ของศูนย์เกษตรอินทรีย์ MJUP เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ  วางจำหน่าย มาร์คโฟร์  พลาซ่า

2.   ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่อินทรีย์  วางจำหน่ายในริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต

3. ผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ วางจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ เช่น  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดอุตรดิตถ์

4.  เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก  เน้นจำหน่ายให้เกษตรกรและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  แพร่  ลำปาง

5. ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ  ส่งให้ตัวจำหน่ายคือ บริษัทริมปิงออร์แกนนิคฟาร์ม  จำกัด  เพื่อจำหน่ายในระบบ Online

Product ที่วางขายในตลาดคุณภาพ.pdf