7.3 ย้ายกาดชุมชนไปข้างไปรษณีย์เดิม

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ข้างไปรษณีย์เดิม ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ โครงการกาดแม่โจ้ 2477 ได้ดำเนินการย้ายกาดชุมชนไปข้างไปรษณีย์เดิม เรียบร้อยแล้ว

แบบปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอ.pdf
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_0.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_3.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_9.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_22.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_21.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_25.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_38.jpg
LINE_ALBUM_กาด 2477 (24พ.ย65)_221201_39.jpg