7.9 ถอดบทเรียนการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477

    โครงการกาด 2477ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477 เรียบร้อยแล้วhttps://drive.google.com/file/d/1ZHBYz88GH6pVYxqMriXqr7ppqfPiQS2I/view?usp=drivesdk