8.2 พัฒนาโซนร้านกาแฟ 50%

1.บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด ได้ดำเนินการวางผังพื้นที่  และดำเนินการถมดิน ปรับพื้นที่ งานถมดิน 2.jpg
งานถมดิน.jpg
ครั้งที่ 1-รายงานผลการดำเนินงาน (ส่งกองบริหารงานทรัพย์สิน ณ 18 ม.ค.65).docx
2.รายงานความก้าวหน้า เตรียมประชุม 6 พ.ค. 65.pdf