8.3 จัดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่

โครงการจัดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่ งานที่ได้ดำเนินการแล้ว

1. ดำเนินการรื้อตัวหนอนทางเดิน และส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ตัวหนอน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย คณะสารสนเทศฯ และใช้ปูพื้นโรงเรือนเพาะชำของงานอาคารฯ

2. ดำเนินการย้ายปลาในสระ และนำฝากที่สระคณะเทคโนโลยีการประมงฯ  ในช่วงที่ดำเนินการปรับปรุงฯ

3. ดำเนินการขุดลอกสระ จำนวน 2 สระ มีความลึกประมาณ 2 ม. แล้วเสร็จ

4. ดำเนินการขนย้ายกล้วยไม้ ส่งคืนให้กับโครงการอุนรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) แล้วเสร็จ

5. ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ตัดต้นปาล์มบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ ถึงบริเวณลานเสาธง แล้วเสร็จ

6. สมาคมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการวางผังพื้นที่ และผังทางเดินภายในสวน เตรียมปูแผ่นหินปูพื้นทางเดิน  โดยดำเนินการร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

7.มีการประชุม และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง


รายงานความก้าวหน้า โครงการจัดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่ (5 พ.ค.65).pdf
Maejo_IRR.pdf
รายงานความก้าวหน้า จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่ (วันที่ 29-8-65).pdf