9.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายฯ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์

มีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายฯ จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์

กรีนคอส.png
คะน้า.png
ถั่ว.png
มะเขือ.png
กะเพรา.png
กระเจี้ยบเขียว.jpg
เรดโอ๊ค.png