10.2.2 หลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยวอย่าน้อย 1 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ให้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้ ) รุ่นที่ 3 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,013,800 บาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการลงนามทำสัญญาดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินโครงการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป

ขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ รุ่น 3 งบ 2565.pdf
289519605_1303127406877548_4521393907822917898_n.jpg
289531847_1303127526877536_5270763910585736117_n.jpg
289762799_1303127603544195_6093285613187103695_n.jpg