16.2 เป็นเจ้าภาพการประชุม 2022 UNTA Assembly และ การประชุมเครือข่าย AAACU+AAUN (On-site)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ AAACU ได้จัดประชุมวิชาการ 23rd AAACU Biennial Conference and General Assembly & 50th AAACU Founding Anniversary ภายใต้หัวข้อ "Revolutionizing Agricultural Innovations Towards Social Sustainability” and International Forum on Agricultural Innovation, Sustainability, Entrepreneurship and Networking" ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วม เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย  มีผู้เข้าร่วมชาวต่างชาติ จำนวน 75 คน เป็นต้น

pic 1.jpg
pic 2.jpg